Follow:

The goal of Calypso Coaching is to help you to recognize, unvelop and utilize your unique individual gifts and talents in your careers and lives, to the best of your abilities. We are entering into an era of deeply individual self-empowerment, where many of the traditional methods of career coaching and business consulting are outdated, have become obsolete or no longer work. We all have our unique blueprint, our own unique design, life forces and frequency to tune in to and live by.

Calypso Coaching prepares you for the future, explains you your specific genetic code, as well as the executive/management teamwork, match and dynamics. She gives you the language and tools needed for the practical solutions in the successful careers and businesses of today and tomorrow. Our businesses and careers are the result of our creative gifts, and each of us has unique contributions to bring to themselves, their company, their inner circle and thus the world at large.

Success in business is not in first place a consequence of the required qualities, competencies, talents and skills, but first and foremost she is a result of the underlying individual and group frequencies (dynamics, chemistry and mechanics). Calypso Coaching works with a logical and practical, emperically proven, binary and dualistic system, Human Design.

The question every self respecting Executive should be prepared to ask oneself once in a while: "What would be the effect down the bottomline if executives and management would excel, increase their effectivity and turn down the noise by i.e. 10%?". Lees Verder

Calypso Coaching is een adviesbureau specifiek voor leidinggevenden, zowel waar het de ontwikkeling van het eigen leiderschap betreft, als waar het gaat om de verbetering van de onderlinge samenwerking tussen de leden van het leidinggevende team en van de optimale samenstelling van zo’n team, bijvoorbeeld tijdens de search voor een nieuw teamlid. Op grond van een diepgaande en jarenlange intensieve studie van het gedachtegoed van “Human Design”, komt Rik Cruys tot verrassende en zeer praktische adviezen en inzichten voor de individuele deelnemer. Indien een heel directie team wordt begeleid, worden praktische aanwijzingen gegeven voor een optimaal functioneren. Niet op basis van oppervlakkige adviezen maar op basis van een gedegen analyse van de kernkwaliteiten en unieke 'design' van elk teamlid. Het succes van elk individu ligt niet in eerste instantie aan haar of zijn kwaliteiten, talenten en vaardigheden, maar aan de onderliggende chemie en mechaniek. Lees Verder

Een coaching traject bestaat in principe uit een serie van twaalf gesprekken van ieder een tweetal uren verspreid over een half jaar. Hierin ontwikkelt de deelnemer een diepgaand inzicht in de eigen karakterologie, kernkwaliteiten en voorkeursgedragspatronen, waardoor hij/zij zich beter gaat afstemmen op, en in de PRAKTIJK brengen van de eigen frequentie. Gaandeweg kan hij/zij zich losmaken van onbewust ingesleten conditionering van buiten naar de eigen unieke, authentieke en soevereine identiteit - geen twee mensen zijn gelijk - om vervolgens veel ontspannender dan daarvoor 'in flow' in het leven te staan, en met meer vreugde, energie, voldoening en succes zijn/haar werkzaamheden uit te voeren. In onderling overleg kan de duur en frequentie van het traject met de deelnemer(s) worden aangepast.

"Give me a lever long enough, and ... singlehandedly I can move the world" - Peter Senge 'The 5th Discipline'. Lees Verder