Het belangrijkste voor u waar het feitelijk en wérkelijk om gaat, is het succesvolle en voldoening gevende effect en de impact, dat u ervaart bij mijn Executive Calypso Coaching Proces (ECCP), Executive Calypso Followup Proces (ECFP), of Executive Calypso Team Proces (ECTP).

Opzet Executive Calypso Coaching Proces (ECCP)
In een 12tal individuele 2-wekelijke sessies van 2 uur verspreid over een half jaar (dus 2 sessies per maand), op locatie, gaan we door het volgende proces heen.

Ten eerste wordt er aan de hand van uw design (blauwdruk, genetische code) een profiel gemaakt van wie u bent met uw meest karakteristieke en specifieke karaktertrekken, eigenschappen, kwaliteiten, talenten en aanleg. De meeste coaching trajecten spenderen hier eerst een aantal maanden en sessies aan om daar (veelal subjectief) achter te komen. Wij nemen uw blauwdruk direct als uitgangspunt. Dit bespaart veel tijd, energie en verwarring. Een ieder heeft een genetische code, oftewel een kosmische imprint. De uitleg over uw design neemt een paar sessies in beslag. Met een aantal grondslagen zoals Strategie & Autoriteit gaat u dan aan de slag voor verdere ontwikkeling en integratie.

In de loop van het coach proces stelt u een aantal doelen op, die overeen stemmen met uw Design, kwaliteiten, talenten en aanleg, het heeft geen zin daarbuiten te gaan in terrein dat u niet eigen is, die u gedurende de coaching graag bereikt en/of bewerkstelligd ziet. Daartoe gebruiken wij de gewonnen inzichten en grondslagen (o.a. Strategie & Autoriteit), die u meer in uw authentieke design doen landen. Dit vergt oefening en dat doen we op een serieuze, maar ook ontspannen en informele manier a.h.v. praktische simpele oefeningen. Deconditionering is vaak hardnekkig, na 40-50 jaar opgebouwd, en duurt in feite verschillende cycli van 7 jaar voor alle cellen in uw lichaam vervangen zijn. Na 3 1/2 jaar vindt de eerste omslag plaats. Na 6 maanden coaching is de eerste belangrijke impuls een betrouwbaar feit. In feite gaat het om de juiste Strategie & Autoriteit, die voor een ieder verschillend en uniek is. Onder het (bekende) motto van “Even Eagles Need A Push” zorg ik ervoor dat u in het half jaar Executive Calypso Coaching Proces (ECCP) voldoende input, impuls, impact en gereedschap gegeven wordt, zodat u zelf de startmotor en initiator kunt zijn van uw eigen verdere succesvolle vervolg.

Wat zou de (financiële) impact zijn als de effectiviteit van de coachee met 10% verbetert?

Het overgrote deel van het verdere Executive Calypso Coaching Proces (ECCP) is er op gericht aan de hand van uw praktische voorbeelden inzichten en verdieping te geven in uw eigen unieke design. Door praktisch te oefenen worden betere praktische resultaten behaald. Zodat nieuw, effectiever gedrag, dat meer congruent is met wie u ten diepste bent, gaat beklijven. Ik beschouw mijn coaching ook niet als een project van 12 sessies, maar als een proces van 6 maanden, waarbij u – in de ruimte tussen de sessies door – te allen tijde contact met mij kunt opnemen voor eventuele vragen of belangrijke (aanstaande en lopende) issues.

 

Executive Calypso Followup Proces (ECFP)
Na afloop van dit half jaar traject bestaat de mogelijkheid een follow up van een jaar te doen, het Executive Calypso Followup Proces (ECFP), voor verdere verdieping, implementatie en integratie. Hierbij ontmoeten we elkaar niet twee-wekelijks maar maandelijks. Dus, 12 maandelijkse sessies van 2 uur verspreid over het jaar. Ook hier ben ik in de tussenliggende tijd en ruimte bereikbaar en beschikbaar voor praktische vragen en advies. 

 

Executive Calypso Team Proces (ECTP)
Na participatie aan het individuele Executive Calypso Coaching Proces (ECCP) behoort het Executive Calypso Team Proces (ECTP) als vervolg en groepsproces tot de mogelijkheden voor uw management team, directie of Raad van Bestuur. In essentie worden partner relaties en connection charts in synthese gebracht. Als het uiteindelijke doel voor u, uw team en bedrijf het Executive Calypso Team Proces (ECTP) is, dan bestaat er de mogelijkheid het voorafgaande Executive Calypso Coaching Proces (ECCP) in te korten van 6 tot 3 maanden.

Het Executive Calypso Team Proces (ECTP) bestaat uit 3x 2-daagsen in eveneens 3 maanden. Via inzicht, tolerantie, (h)erkenning en begrip kunnen 'meer ideale en effectieve management teams', met meer succes en minder ruis, samengesteld worden. Vele studies hebben aangetoond dat het gebrek aan onderlinge flow, begrip, afstemming en herkenning van de individuele kwaliteiten en capaciteiten in een organisatie veelal de hoofdoorzaak zijn van grote (onnodige) verlies- en kostenposten op de P&L Statement, alsmede stagnatie in de ontwikkeling en groei van het bedrijf.

Tot slot is er de mogelijkheid om aan de hand van individuele profielen en designs een waardevolle en cruciale bijdrage te leveren aan de samenstelling van ideale, optimale of best mogelijke (management) teams, als onder deel van 'Carierrres en Bedrijven van de Toekomst'. 

 

Rik CRUYS

A solid, sound & seasoned Management & Executive Coach and Team Engineer, internationally available and tri lingual, who guides and facilitates individuals & teams to the threshold of their wisdom and their most successful, natural and satisfactory position in life and business.

+ 31 - (0)6 - 8540 1716

PORTFOLIO

  • MANAGEMENT & EXECUTIVE COACHING: a 3 to 6 month Individual coaching process with 6 to 12 bi weekly sessions for managers and executives to meet, learn and integrate their unique Design.
  • ONGOING COACHING: following on their 3 to 6 month (6 to 12 session) individual coaching process, the possibility for managers and executives to continue in a yearlong process of 12 monthly sessions for a continual update and further deepening of their personal skills.
  • TEAM ENGINEERING & TEAM START UPS: placing the individual and unique designs of all team players in a complete team composite chart, matching underlying chemistries, mechanics and frequencies. Creating successful new teams and making dysfunctional, distressed teams successful again.
  • MASTER BRAIN (MIND) GROUPS: (inhouse & outhouse) for companies, Boards, teams and departments ranging from a process of monthly sessions over 3 to 6 months to 1 year.
  • MEDIATION & PARTNERSHIP ANALYSIS: pointing partners to their companionship, electro magnetic, compromise and dominance strengths, thus showing precisely where they match, inspire or confront. With this gained awareness and insight partners are more capable of understanding, working with and complementing each other with their unique differences.
  • EXECUTIVE SELECTION & RECRUITMENT: contributing seamlessly to the selection and recruitment process of executives by aligning their specific design to the required executive job profile at hand.

Companies I work(ed) for as a Coach:
ING Group, RABO Bank, ABN-AMRO Bank, BMW, Siemens, Hercules, Xerox, 3M, AON, Agfa, IBM, KPN, Imation, Merck, Sharp & Dohme, Bristol Myers Squibb, Medtronic, Vitatron, Pfizer, Pharmacia Upjohn, Janssen Cilag, Deloitte, KPMG & VGZ.

For more relevant information, please visit my LinkedIn page for CV, 20+ referrals, and 40+ articles I have written and posted on coaching, management, leadership, creativity, teams, partnerships etc: https://www.linkedin.com/in/rik-cruys-6686086/

Our Core Value: By helping people excel in their work life, an overall well being is created that increases their quality of life. Their quality of life impacts their family and community, and ultimately helps to better our world.


Rik CruysRik Cruys
Calypso Coaching
9 juli 2019
The Hague

 

 

“You see things and you say Why?, but I dream of things that never were, and say Why Not?”

George Bernard Shaw