Calypso Coaching is een executive coaching bureau voor managers, executives, leidinggevenden en directies. Naast inzicht in de eigen kwaliteiten, talenten en het optimaal functioneren wordt de eigen visie en filosofie op werk en leven aangescherpt aan de hand van hernieuwd bewustzijn, de eigen unieke identiteit en kwaliteiten, de evolutionaire ontwikkelingen van dit moment (waar transformeert de mens als soort naartoe?).

 

VISIE
Calypso Coaching heeft als visie dat het universum (biversum) een holistisch geheel is, waarin we 'in de illusie van onze afgescheidenheid' leven. Hierbij zijn harmonie en het afstemmen van de eigen individuele frequenties op, en in flow met, het leven en de evolutionaire impuls de ultieme beweging. Dat resulteert in flow: synchroniciteit en serendipiteit.

 

MISSIE
Calypso Coaching heeft als missie haar bijdrage te leveren aan die harmonie en frequentie in onze evolutionaire beweging naar individuatie en heelheid, en dan in eerste instantie aan de betrokken leidinggevende. In het besef dat we:

  • feitelijk geen keuze hebben, slechts 'in tune' ons design en haar levenskrachten kunnen volgen/leven,
  • mee kunnen stromen met de evolutionaire impuls, die nu meer receptief, individueel en duurzaam wordt;
  • dit veld van synchroniciteit en afstemming mede creëren en entameren in afstemming op het grotere bewustzijn van wie we feitelijk zijn;
  • ons niet zozeer creatief alswel (c)reactief manifesteren, genereren, projecteren en reflecteren in onze habitat, leef- en werkomgeving;
  • slechts de voorbereiders zijn van een nieuwe tijd die komen gaat. Wij zijn 'Homo Sapiens in Transitie'; en
  • daarmee feitelijk rentmeesters zijn van onze aarde voor toekomstige generaties.


Bij voldoende (geringe) massa kan dit leiden tot 'quantum leaps' in bewustzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, werk en leven. Groot en klein. Kijk maar naar de tijden van grote transformaties zoals de Verlichting (die slechts 200 man nodig had), of zelfs privé. Wij zijn 'homo sapiens in transitie' – en net als ons universum, de wereld en het leven - in constante transformatie, beweging en mutatie op weg naar een meer geïndividueerde en afgestemde mens en samenleving, richting en balans, op onze evolutionaire weg. Hoe we het ook wenden of keren, die evolutionaire beweging is al gaande.

 

DOEL
Calypso Coaching heeft tot doel mensen (coachees) bewust te maken van de eigen unieke identiteit (potentie, kwaliteiten en talenten). Alsook hoe zij, gelijk iedereen, van jongsaf aan, in hun openheid (potentiële wijsheid) doorlopend geconditioneerd zijn en nog steeds worden, door interactie en haar omgeving. Soms is dat goed, verrijkend, leerzaam, vaak is het echter conditionerend, afleidend, indien niet bewust van. Zodra mensen zich bewust worden van, en gaan leven naar, hun eigen uniciteit, frequentie en design, treedt er als vanzelf harmonie en evenwicht op. Dat heet 'flow', en geeft 'synchroniciteit'. Dan ontvouwt het leven zich als vanzelf, zonder ruis, mentale sturing en inmenging. Dat betekent niet dat alles alleen maar goed gaat, maar dat het leven wel meer stroomt, en juist die mensen, successen en levenservaringen op ons pad komen, die bij ons passen. Dat is voor velen op dit moment nog 'out-of-the-box', maar zeker haalbaar. Daartoe gebruik ik een aantal beproefde methodieken. Hier ligt een specifiek framework aan ten grondslag, gelijk het fundament van een goed gebouwd huis. De kern en essentie van dit alles is individuele Strategie & Autoriteit, dat is de basis. Daarnaast zijn Type, Profile, Definition, Personality & Design Sun & Earth, Incarnation Cross en North & South Nodes ook belangrijk. Ervaring geeft voldoende emperisch bewijs voor onderbouwing van dit coaching proces.

Een veel gehoorde vraag en hartenkreet, die ik vaak krijg, is: “Wat is mijn doel, missie, roeping of ambitie in dit leven? Waartoe ben ik hier op aarde? Wat heb ik hier te doen? Wat is mijn talent?”.
Ik antwoord daar tegenwoordig meestal op met: “Als je in je 'flow' komt, je eigen frequentie leert leven en vertrouwen, dan ontvouwt het leven zich en dient jouw doel zich als vanzelf aan. Dat is mentaal niet te voorspellen, construeren, bepalen, dirigeren, bedenken of richting te geven”. Dat is voor de meesten van ons – vanuit het mentale en strategische bewustzijn, waarin wij in deze maatschappij leven – heel spannend, zelfs benauwend, om op te vertrouwen en los te laten. Denk daarbij maar eens aan die momenten (veelal in de jeugd en vroege carriere) waarin het leven zich moeiteloos leek te ontvouwen, alles vanzelf stroomde, zonder dat u er bij nadacht en u zich afvroeg wat al die oudere volwassenen geforceerd en gefrustreerd zaken deden. Dat is 'flow' en dat is waar ik u naar wil terugbrengen in werk, relaties, hobby, gezondheid, sport, spel, liefde, plezier en het leven.

Tegelijkertijd gaat het leven ook niet alleen maar over rozen, uitsluitend over ‘joy & happiness’. Niet dat een ieder dit niet is gegund, toegewenst of mag nastreven, maar ieder van ons gaat door crises, setbacks, shocks, verliezen, teleurstellingen en tegenslagen. Daar komt niemand onderuit. Dus, in feite is het leven ook een lijdensweg, waarin het verschil tussen succesvolle en minder succesvolle mensen is dat degenen die ook ‘betekenis en waarde in het leven vinden, tevens een reden tot leven hebben’. Nietzsche zei ooit: “Those who have a Why to live for, can bare almost any How”.

 

In feite zijn we gelijk onafgestemde instrumenten in het concertgebouw orkest ('in het concert van het leven'), die vaak anderen lopen te vertellen hoe ze moeten afstemmen. Ons doel is eigenlijk om in flow te komen met onszelf, weer onszelf te leren zijn, onszelf af te stemmen, en volgens onze eigen unieke levenskrachten (life forces) te leven. Mijn doel is om ieder zijn/haar eigen instrument te leren herkennen en optimaal leren bespelen, zodat u in die verfijning en afstemming ook in 'het concert van het leven' volop mee kunt doen, zonder ruis ...

We hebben ieder onze eigen bladmuziek, onze eigen unieke symfonie. Door mijn Executive Calypso Coaching Proces (ECCP) komt u dat weer tot de ontdekking, en leert u steeds meer, vanuit Strategie & Autoriteit, de eigen natuurlijke uniciteit te leven.

 

DIFFERENTIATIE & INDIVIDUATIE
Dit is de 'eeuw van differentiatie', in plaats van de afgelopen 'eeuw van homogenisatie' in onze maatschappij alom. Als soort beweegt de mens zich naar een grotere mate van Individuatie in een grotere afstemming op de aarde, op het leven, waarbij het Collectieve en Tribale steeds meer los gelaten gaan worden, met als thema, wat ik noem, 'soevereiniteit in verbondenheid'. Uiteindelijk beweegt het heelal naar 'eenheidsbewustzijn', maar zo lang we in deze 'vehicles' (voertuigen, lichamen) rondlopen, zal dat nog niet zo snel gebeuren. Hierbij komen de ontwikkeling, wensen en verlangens van het individu steeds meer voorop en centraal te staan. In een contact, communicatie, samenleving en verbondenheid, dat in de toekomst veel verder en dieper zal reiken dan wat we tot nu toe met ons hoofd ook maar voor mogelijk kunnen houden, bevroeden, bedenken, laat staan bewerkstelligen. Pas bij (volledige) individuatie zijn optimale relaties potentieel mogelijk, zowel privé, professioneel als sociaal. Ons individuele doel is naar die verfijnde afstemming en uniciteit toe te groeien, ons instrument (ons lichaam en onze geest) zo af te stemmen dat we échte kunst gaan leven als mens. "Mens Zijn" wordt dan "Levenskunst".

Als de mens volledig tot bloei komt in vrijheid, dan levert zij ook haar beste en ultieme bijdrage aan het geheel. Wat John F. Kennedy ooit zei, wordt dan: “Don't ask what your country can do for you, ask what you can do for yourself first”.

 

COACHPROCES
Calypso Coaching doet dit door middel van individuele coachprocessen van minimaal een half jaar met een 12tal tweewekelijkse individuele sessies van 2 uur. Verderop beschrijf ik ons totale portfolio. De-conditionering is voor iedereen een proces van vele jaren, waarbij een coachproces van een half jaar een minimale voorwaarde is om een krachtige aanzet naar diepere authenticiteit, congruentie en effectiviteit te geven. Onder het Harvard motto van "Even Eagles Need A Push".

Na dit half jaar kan een jaartraject aan gegaan worden van 12 maandelijkse sessies voor verdere verdieping en onderhoud van het individuatie (differentiatie) proces. Omdat het een coachproces betreft van een half jaar in plaats van 12 'losse' sessies, betekent dit dat de coachee gedurende het hele traject te allen tijde contact met mij kan opnemen voor lopende issues. De sessies zijn de mijlpalen en bouwstenen in het hele ontwikkelingsproces. De tijd en ruimte er tussen is voor de verwerking, oefening en integratie van nieuwe inzichten, gedragingen en bewustwording. Zodat meer (opr)echte, authentieke en afgestemde automatismen gaan optreden. Van 'onbewust onbekwaam' naar 'onbewust bekwaam'. Voor een overzicht van ons totale portfolio verwijs ik u naar de pagina 'Impact & Effect' onder Calypso Portfolio. 

Groepsprocessen vinden meestal pas plaats na (een eerste half jaar, of minimaal 3 maanden van) individuele coaching als basis, inzicht, integratie, effect én impact van het eigen bewustzijn meer aarding krijgt en wortel heeft geschoten. Serieuze interesse, gebaseerd op gezonde nieuwsgierigheid en kennis, is noodzakelijk om een groepsproces in vertrouwen, volwassenheid, wederzijds respect en discretie met het gewenst effect aan te gaan.

Aan de basis maak ik daarbij gebruik van verschillende stromingen, zoals NLP, Opstellingen, Myers Briggs, Spiral Dynamics, Ned Herrmann Left-Right Brain Dominance, en uiteraard ook mijn eigen gezonde boerenverstand, intuïtie, mensen/levenskennis en jarenlange (hotel)business en coach ervaring. Hoofdzakelijk richt ik mij daarbij nu op Human Design (en haar 'design of forms') - waar ik nog een eeuwige student van ben - als een nieuw gebied van diepere kennis, begrip en inzichten in het (menselijk) leven. Human Design is volgens mij de nieuwe, zowel esoterisch als wetenschappelijk onderbouwde, doorbraak in het aankomende nieuwe bewustzijn.

Ook bestaat de mogelijkheid voor Executive Recruitment & Werving om een cruciale en waardevolle bijdrage te leveren bij de selectie en samenstelling van de ideale directies, de betere management teams en optimale Raden van Bestuur. Dit gebeurt door het uitwerken van de individuele designs en composite charts. Dit vraagt discretie, confidentialiteit en uiteraard de instemming en goedkeuring van betrokken executives en sollicitanten.

 

In het verleden zag ik mensen vaak, zo noem ik dat, als 'kartonnen personages'. Vaak kon ik niet precies zeggen of zien welke iemands specifieke kwaliteiten, talenten, aanleg en vaardigheden waren. Waren coachees nu authentiek: creatief, intelligent, communicatief, decisief, intuïtief, geaard, doorzettend, sensitief, sociaal, leiders, groepsmens, individueel, intiem, cerebraal of meer limbisch, ethisch en humaan, of was dit alles geconditioneerd of strategisch?

Met Human Design krijg ik nu een imprint, een gezicht bij iemand, een specifieke blauwdruk. Een genetische code, of kosmische blueprint, zo u wil, die ik als coach vanuit mijn eigen ontwerp, design en conditionering niet zo maar subjectief meer kan inkleuren. Het mooie is dat we 'guru's' feitelijk niet meer nodig hebben! Het eigen Design spreekt, de coach kan dat niet meer manipuleren. De volgende barriere in bewustzijnsontwikkeling is hiermee geslecht. Waarbij de coach weer haar/zijn juiste bescheiden plaats krijgt, door vanuit een breder dan het eigen perspectief te coachen. Met potentie voor de innerlijke verdieping en professionele groei voor elke executive, coachee, en directie of management team, volgens eigen design!

 

SYNCHRONICITEIT
Human Design is de integratie van verschillende esoterische stromingen – zoals Chinese I'Ching,  Joodse Kabbala, Hindoe Chakra leer en Westerse Astrologie – enerzijds, en diverse wetenschappelijke stromingen – zoals Quantum Mechanica, Genetica, Evolutionaire Biologie en Kosmologie – anderzijds.

Hierbij stemmen de 64 hexagrammen met haar 6 hoofdlijnen uit de enorme levenswijsheid van de Chinese I'Ching overeen met de 64 codons en haar 6 hoofd aminozuren in onze chromosomen. Feitelijk, wetenschappelijk onderbouwde spiritualiteit, of spiritueel onderbouwde wetenschap. Toeval? Synchroniciteit!

 


Rik CruysRik Cruys
Calypso Coaching
9 juli 2019
The Hague

 

 


“Zonder de openbaring van de 'life force' (de individuele levenskracht) van de gedefinieerde kanalen in ieder uniek individu, zou ik gelijk één van de vele onpraktische guru's uit het Verre Oosten zijn geweest, die mensen als uitsluitend spirituele (licht)wezens over dezelfde homogeniserende kam scheert”

Ra Uru Hu (founder Human Design) - Interpretatie en quote in respect en memoriam

“If you allow someone to be who they are, and they allow you to be who you are, than that is love. Anything else is torture.”

Ra Uru Hu